Stiri SRAIC

Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii: Art. 649. „ Pentru a fi supus la metode de prevenţie, diagnostic şi tratament, cu potenţial de risc pentru pacient, după explicarea lor de către medic, medic dentist, asistent medical/moaşă, conform prevederilor alin. (2) şi (3), pacientului i se solicită acordul scris.”
Pornind de la acest articol cunoscut de catre toti specialistii care activeaza in domeniul sanatatii, va semnalam emiterea Ordinului nr.1411 din 12 decembrie 2016 care completeaza Legea 95/2006 inclusiv cu formularul de exprimare a acordului informat (informatii detaliate pe site-ul Ministerului Sanatatii la adresa http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/184936.